Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.

Dokumenty zveřejňované podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – rozpočtové provizorium, návrh a schválený dokument střednědobého výhledu rozpočtu, návrh a schválený dokument rozpočtu svazku, rozpočtová opatření svazku a návrh a schválený dokument závěrečného účtu svazku jsou zveřejněny elektronicky na internetových stránkách DSO Mikroregion Bílý potok www.regionbilypotok.cz a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu Lažánky, Lažánky č. 14 v úředních hodinách.
Datum zveřejnění: 
01/01/2021
Datum sejmutí: 
31/12/2030